Mesafeli Satış~

Sözleşmesi

 

Alıcı tarafından www.jijivishacosmetics.com internet sitesi üzerinden satışa sunulan bir ürünün sipariş verilmesi, Alıcı’nın sipariş vermeden önce hakkında bilgi sahibi olduğu İşbu Sözleşme’nin tamamının kabul edilmesi anlamına gelir.

Satıcı, İşbu Genel Sözleşme hükümlerini tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak, Alıcı tarafından siparişin verilmesi anında geçerli olan Sözleşme hükümleri, ilgili sipariş için uygulanacaktır.

Satış sözleşmesi, JIJIVISHA COSMETICS ile müşteri arasındaki sanal ortamda satış sözleşmesidir.

Şartlar ve Koşullar

Madde – 1: KONU

İşbu sözleşmenin konusu Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.jijivishacosmetics.com adresli internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde – 2: SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: HARMONİ KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “Jijivisha Cosmetics” veya “SATICI” olarak anılacaktır.)

Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok 5. Kat No:183 Okmeydanı-İstanbul

Telefon: +90 212 255 00 84 Fax: +90 212 255 00 96

Ürün İade Adresi: HARMONİ KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş./ Perpa Ticaret Merkezi A Blok 5. Kat No:183 Okmeydanı-İstanbul

Madde – 3: ALICI BİLGİLERİ

Jijivisha Cosmetics (www.jijivishacosmetics.com) firmasının e-ticaret mağazasına üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra “ALICI” veya “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).

Madde – 4: SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler Alıcı’ya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir. Alınan Malın/Ürünün rengi sitedeki bulunan görselden farklılık gösterebilir.

Madde – 5: GENEL HÜKÜMLER

5.1. Alıcı, internet sitesinde belirtildiği şekilde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatının Alıcı tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreyi ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Satıcı, internet sitesinin veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.3. Satıcı, internet sitesi ve/veya mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile internet sitesi ve/veya mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayın tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, Alıcı’ya internet sitesine ve/veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

5.4. İnternet sitesi ve mobil uygulama Satıcı’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Satıcı, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.5. Satıcı, internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, her türlü marka, internet sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve materyaller yasal koruma altındadır. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, Satıcı’nın hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

5.6. Alıcı’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

5.7. Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Teslimata ilişkin her türlü kargo/gönderim ücreti, Satıcı’ya aittir.

5.8. Sözleşme konusu ürün(ler), Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek zararlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.9. Ürünün(lerin) Alıcı’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.10. Satıcı, sözleşme konusu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.11. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve stoklarında bulunması halinde Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.12. Ürünün(lerin) tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan diğer ödeme sistemlerinin Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3(üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde Alıcı kendisine her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

5.13. Alıcı tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin Satıcı’nın hizmet aldığı tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, Satıcı’nın Alıcı’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

5.14. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine ürünü(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir.

5.15. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün(ler) tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.

5.16. Satıcı, internet sitesi üzerinden Alıcı ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. Alıcı’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde Satıcı, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

5.17. Alıcı’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde Satıcı, Alıcı’dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin Alıcı tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde Satıcı, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

5.18. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin Satıcı tarafından iptal edilme hakkı vardır. Alıcı böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde – 6: CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün(lerin) kendisine veya bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde iade ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu ve internet sitesi üzerinden müşterilerine duyuracağı kargo firması ile iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilerek oluşacak kargo masrafı Satıcı’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanımına uygun ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde,

6.1. Cayma hakkını kullanacak olan Alıcı, kendisine teslim edilen ürünün faturasını, iade edeceği ürünlerle birlikte göndermelidir. Alıcı tarafından fatura aslı gönderilmezse, mal/hizmet iade edilemez. Faturasız iade edilen mal/hizmet, kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanmak üzere geri gönderilir.  İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise; iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

6.2. İade edilecek ürün/ürünler; iade formu, iade edilecek ürün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.

6.3. Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 14  gün içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın birinci maddede belirtilen ürün iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullanıp iade ettiği ürün(ler) kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri Alıcı’ya iade edecektir.

Madde – 7: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı, 27.11.2014 tarihinde resmî gazetede yayınlanmış olan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin 15.Maddesi çerçevesinde aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:

7.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler.

7.2. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler.

7.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.

7.4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

7.5. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler.

7.6. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler.

7.7. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler.

7.8. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürünler.

7.9. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin ürünler.

Madde – 8: YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.