Teslimat Ve  ~

İade Sözleşmesi

 

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan Ön Bilgilendirme Formunu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Satıcı tarafından ödenecektir.
4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.
5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, Satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak Alıcı’ya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, Alıcı’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içerisinde alıcının vereceği kendisine ait banka hesabına bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, tutarın bankaya iadesinin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için Satıcı herhangi bir şekilde sorumlu değildir (bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle 2-3 haftayı bulabilmektedir).

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ambalajı açılmış, kullanılmış, tekrar satışa sunulamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.Alıcı; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET ADI/UNVANI: HARMONİ KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES: Perpa Ticaret Merkezi A Blok 5. Kat No:183 Okmeydanı-İstanbul
E-POSTA: merhaba@jijivishacosmetics.com
TEL: +90 212 255 00 84
FAKS: +90 212 255 00 96

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

15. Cayma hakkını kullanacak olan Alıcı, kendisine teslim edilen ürünün faturasını, iade edeceği ürünlerle birlikte göndermelidir. Alıcı tarafından fatura aslı gönderilmezse, mal/hizmet iade edilemez. Faturasız iade edilen mal/hizmet, kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanmak üzere geri gönderilir.
16. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise; iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
17.İade edilecek ürün/ürünler; iade formu, iade edilecek ürün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.

İADE KOŞULLARI:

18. Cayma hakkının kullanıldığı ürün/ürünler Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) iş günü içinde ürün/ürünlerin bedeli Alıcı’ya iade edilir.
19.Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı, kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21.Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

22.Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

23.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak:

HARMONİ KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

IBAN: TR590006701000000099356815

SWIFT Kodu (EUR, USD): YAPITRISXXX

SWIFT Kodu (Diğer Döviz Cinsleri): YAPITRISFEX hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

24.Sitemiz üzerinden kredi kartınız ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.